FSC Belgesi

FSC Belgesi

FSC Orman Yönetim Belgesi, tüketici bireylerin kağıt, kağıt ürünleri yada kereste satın alırken tercihte bulunmasını kolaylaştıran bir etkendir.

Ürünlerin üzerinde bulunan FSC etiketi, tüketici bireylerin kağıt, kağıt ürünleri yada kereste satın alırken tercihte bulunmasını kolaylaştıran bir faktördür. Hem tüketiciler hem de üreticiler bu durumdan gayet  memnuniyet duyduklarını belirtmektedir.

FSC belgelendirme türlerinden bir adedi Orman Yönetim Komisyonu muhafaza halkası belgesidir. (FSC-Chain of Custody Certification) muhafaza halkası belgesi, mamulün  orman sahalarından başlayarak üretim, dağıtım prosedürleri ve dönüşümü içererek tüketici bireye kadar iletildiği kesintisiz yolu ifade eder. Tüketici tarafından bakacak olursak FSC, ürünün orijinali hakkında bilgi tedarik ederken FSC-CoC da doğru mamulün doğru yollardan teslimatını teminat altına alır. FSC-CoC belgesi, ürünün iyi bir şekilde idare edildiği orman alanlarından ve kontrollü kaynaklardan tedarik edildiğini kanıtlar ve bu mamullerin kontrolsüz ağaçlardan meydana getirilen ürünlerle karışmadığını doğrular.

Daha açık bir ifade ile;  örneğin, etiket üreten bir matbaa kuruluşunun, etiketi meydana getirdiği kağıdın üretim aşamasında kullanılan ham maddenin iyi idare edilmiş bir orman ağaçlarından tedarik edildiği ve bu kağıtla meydana getirilen etiketin gerek üretim süreçlerinde gerekse muhafaza ve sevkiyat süreçlerinde karışmasını önleyici bir ağın olması şeklindedir.

FSC içerisinde kereste, tahta ve tahta türleri gibi mamullerin yanı sıra kağıt ve kağıt nitelikli ürünler (dergi, gazete ), her çeşit  mobilya, tahta oyuncaklar, müzik enstrümanları, tahtadan elde edilmiş kalem gibi daha bir çok mamul belgelendirilir.

İster ahşap olsun isterse kağıt her çeşit odun kaynaklı mamul üzerinde olan FSC-CoC damgası, o mamulün tedarik edildiği ormandaki ağaçların sürdürülebilir bir şekilde yönetildiğinin ve bunun bağımsız bir komisyon tarafından teyit edildiğinin işaretidir.