BS 10012

BS 10012 - KİŞİSEL BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

 

BS 10012 Kişisel Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, kişisel bilgi yönetimi ile ilgili ilk standarttır. BS 10012 içinde belirtilen çerçeve takip ederek, kuruluşların sakladıkları verilerin güvenliği artırılabilir, daha iyi veri işleme ve veri transferlerinin yönetilmesi, yasal gerekliliklere uyum sağlanabilir.

Türkiye’de BS 10012 Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) uygulamaları için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) tarafından istenmektedir.

 

Kişisel verilerin korunması dünyada ve Türkiye’de yasal düzenlemeler ile birlikte giderek önem kazanmaktadır. BS 10012 Kurumlarda kişisel veri yönetimi ve işleme ilkelerinin tanımlanması için oluşturulmuş yönetim sistemi standardıdır.