Ce Belgelendirme

Makina Ce Belgelendirme
 
Avacert International, Ürün belgelendirme alanında Türk Akreditasyon kurumundan AB-131-U numarası ile akredite olmuş,Avrupa komisyonu tarafından ise 2864 kimlik numarası ile NANDO sisteminde yayınlanmış Onaylanmış bir kuruluştur.
 
Makina Emniyet Yönetmeliği (2006/42/EC Direktifi), en az bir parçası hareket eden, muhtelif parça ve gruplardan oluşan ve malları işlemeye, taşımaya yada ambalajlamaya yarayan bütün makinalar ile arıza veya kötü çalışma koşullarında bunların etkisine maruz kalan canlıların güvenliğine ve sağlığına yönelik riskleri önlemeye yönelik bir güvenlik fonksiyonunu yerine getirmek üzere piyasaya sunulan emniyet teçhizatlarını içerir.
 
Makinalar ya da emniyet teçhizatları için, bu Yönetmelikte (direktifte) atıfta bulunulan risklerin belli bir kısmının ya da tamamının özel topluluk direktifleri kapsamında yer alması halinde makina direktifi, oluşabilecek risklere karşı bu tür makinalar için ya da emniyet teçhizatları için uygulanmamaktadır.
 
Makinalar için, oluşabilecek risklerin temeli itibariyle elektrikten kaynaklandığı durumlarda, bu tür makinalar, bilhassa 2006/95/AT sayılı Alçak Gerilim Cihazları Yönetmeliği kapsamına girer. Bir ürüne birden fazla yeni yaklaşım direktifi uygulanıyor olabilir. Böyle bir durumda Makina Direktifinin birinci maddesinin dördüncü ve beşinci alt bölümleri uygulanmadıkça, ürün ilgili bütün direktiflerin gereklerine uygun olmak zorundadır.
 
Avacert Anadolu Uluslararası Belgelendirme Denetim Teknik Kontrol Eğitim ve Test Hizmetleri, 2006/42/AT Makina Emniyet Yönetmeliği kapsamında, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.