ISO/TS 22002-1

ISO/TS 22002-1 - GIDA GÜVENLİĞİNDE ÖNCELİKLİ PROGRAMLAR- GIDA ÜRETİMİ

Gıda imalatı yapan ya da yapmak isteyenler için Saha koşullarını detaylı olarak anlatır

ISO/TS 22002-1:2009, gıda güvenliği tehlikelerinin kontrol edilmesine yardımcı olmak için ön koşul programlarının (PRP) oluşturulması, uygulanması ve sürdürülmesi için gereksinimleri belirtir.

ISO/TS 22002-1:2009, gıda zincirinin üretim adımında yer alan ve PRP'yi ISO 22000'de belirtilen gereksinimleri karşılayacak şekilde uygulamak isteyen, büyüklüğü ne olursa olsun tüm kuruluşlar için geçerlidir.

ISO/TS 22002-1:2009, gıda tedarik zincirinin diğer bölümlerinde kullanılmak üzere tasarlanmamıştır veya kullanılması amaçlanmamıştır.

Gıda üreten işletmeler için hazırlanmış ISO 22002-1 ön gereksinim programları, aşağıdaki bölümleri içermektedir. 15 ana başlıkta gıda üretimi için ön şartlar belirtiliyor.

1) Bina ve dış alan

2) Yerleşim planı ve çalışma alanı

3) Hava, su, enerji

 4) Atıklar

 5) Ekipman uygunluğu, temizlik ve bakım

 6) Satın alınan malzemelerin yönetimi

 7) Çapraz kontaminasyonun önlenmesi

8) Temizlik ve sanitasyon

9) Haşere kontrolü

10) Personel hijyeni

11) Yeniden işleme (Rework)

12) Ürün geri çağırma

13) Depolama

14) Ürün bilgisi ve tüketici farkındalığı

15) Gıda savunma ve biyoterörizm