ISO IEC 12207

ISO IEC 12207 - BİLGİ TEKNOLOJİSİ - YAZILIM YAŞAM DÖNGÜSÜ SÜREÇLERİ

TS ISO/IEC 12207 Yazılım Yaşam Döngüsü Süreçleri Standardı; tüm yazılım projeleri için geçerli olan uluslararası alanda kabul görmüş bir standarttır. Proje başlangıcından ürünün uygulamadan kaldırılmasına kadar geçerli olacak yazılım yaşam döngüleri için bir süreç önerir. TS ISO/IEC 12207 Yazılım Yaşam Döngüsü Süreçleri Standardı; sağlayıcı, geliştirici, yönetici, teknisyen ve müşteri rollerinin tamamı için yazılım geliştirme sürecine ortak bir dille dâhil olunduğu bir yapının oluşturulmasını hedeflemektedir.

TS ISO/IEC 12207 Yazılım Yaşam Döngüsü Süreçleri Standardı yazılım, bağımsız yazılım ürünü ve yazılım hizmeti içeren bir sistemin satın alınması ve yazılım ürünlerinin tedarik, geliştirme, işletme ve bakımı süresince uygulanacak süreçleri, faaliyetleri ve görevleri kapsar. 

TS ISO/IEC 12207 Yazılım Yaşam Döngüsü Süreçleri Standardına göre kuruluşun/firmanın aşağıdaki süreçleri uyguluyor olması gerekmektedir:

 1. Paydaş Gereksinim Toplama Süreci
 2. Yazılım Gereksinim Analizi
 3. Yazılım Mimari Tasarım Süreci
 4. Yazılım Detaylı Tasarım Süreci
 5. Yazılım İnşa Süreci
 6. Yazılım Entegrasyon Süreci
 7. Yazılım Yeterlilik Test Süreci
 8. Proje Planlama Süreci
 9. Proje Tetkiki ve Kontrol Süreci
 10. Karar Alma Yönetim Süreci
 11. Risk Yönetim Süreci
 12. Kalite Güvence Süreci
 13. Konfigürasyon Yönetim Süreci
 14. Yazılım Problem Çözüm Süreci

ISO 12207 standardı aşağıdaki 6 süreci kapsamaktadır.

 • Gereksinim Analizi Tanımlama
 • Tasarım
 • Kodlama
 • Doğrulama ve Sağlama
 • Kurulum
 • Bakım ve Destek